SPOLEK RODIČŮ "Na kopečku" z.s.

Zapsaný spolek Na kopečku vznikl v roce 2008 za účelem užší spolupráce rodičů a mateřské školy. Na začátku školního roku se pravidelně koná valná hromada sdružení ke schválení roční uzávěrky.
Zapsaný spolek Na kopečku se aktivně podílí na všech školních i mimoškolních aktivitách konaných v mateřské škole i mimo ni. Zapojuje se do budování Přírodní zahrady a provádí nezbytné, drobné úpravy. V současné době se zaměřuje na kvalitu stravy a získávání dalších sponzorů.

Děkujeme za podporu zúčastněným rodičům,
MMB – Odboru životního prostředí,
Městské části Brno-střed
a Magistrátu města Brna.
Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014