AKTUALITY

Zápis dětí na školní rok 2023/2024​​

Počet volných míst: 31
Žádost lze získat těmito způsoby:
 • www.zapisdoms.brno.cz, (rodiče mají možnost vygenerovat si žádost)
 • OŠMT MMB v době úředních hodin, Dominikánské nám. 3, v 1 patře u Bc. Yvony Šebestové
 • rodiče bez přístupu k internetu kontaktují ředitelku dnem 3. 4. 2023


Přijímání vyplněných žádostí:
 • 03. 05. 2023 - v době od 9.00 do 12.00 hod., od 12.30 - 14.30 hod.
 • 04. 05. 2023 - v době od 9.00 do 12.00 hod., od 12.30 - 14.00 hod.
způsobem:
 • e-mailem pouze s uznávaným elektronickým podpisem (veškeré doklady naskenujte do jedné přílohy)
 • datovou schránkou školy: hz2ku9p (veškeré doklady naskenujte do jedné přílohy)
 • poštou na adresu: MŠ Horni 17, 639 00 Brno (rozhodující je datum podání na poštu)
 • u zápisu předložíte OP, očkovací průkaz dítěte, potvrzenou žádost dětským lékařem
 • osobně na adresu: MŠ Horni 17, 639 00 Brno
 • Nejlépe osobním podáním s využitím rezervačního systému a dodržením časového rozpisu.
Dny otevřených dveří:
 • 4. 4. 2023 a 11. 4. 2023 od 10.00 do 12.00 hodinPRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ HORNÍ bude UZAVŘENA v následujících prázdninových termínech:

od 1. 7. 2023 do 16. 7. 2023
a
od 1. 8. 2023 do 3. 9. 2023
plán akcí mš horní
     
21. 3. 2023 v 1000 hod. „Vynášení Moreny“
22. 3. 2023 v 1045 hod. "Divadlo Kejkle" - divadlo v MŠ
23. 3. 2023 v 1545-1630 hod. Informativní schůzka (rodiče a dítě)
- k přípravě dítěte na zápis do 1.třídy. ZŠ
28. 3. 2023 v 945 hod. Návštěva 1.třídy - ZŠ Horní 16
29. 3. 2023 v 1530 hod. Velikonoční dílničky 
30. 3. 2023 800 - 1100 hod. Fotografování tříd - tablo
30. 3. 2023 v 1545-1630 hod. Informativní schůzka (rodiče a dítě)
- k přípravě dítěte na zápis do 1.třídy. ZŠ
(Rodiče si mohou vybrat jeden z termínů dle možností)
4. 4. 2023 „Den zdraví“
20. 4. 2023 „Den Země“ - Projektový den
27. 4. 2023 Čarodějnický rej
10. 5. 2023 v 1530 hod. Zahradní párty pro maminky
16. 5. 2023 v 900 hod. Maminčin svátek - Divadlo Úsměv
29. 5. - 2. 6. 2023 Týden dětí – organizace dle počasí
- sportovní den se Sokolem, Jižanský dvorek, cesta za pokladem, diskotéka, kreslení křídami
15. 6. 2023 v 1530 hod. Rozloučení s předškoláky - na školní zahradě


Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014