AKTUALITY

Zápis dětí na školní rok 2022/2023

Počet volných míst: 15 dětí
Rodiče si mohou vygenerovat elektronickou přihlášku v průběhu měsíce dubna na www.zapisdoms.brno.cz, kterou si nechají potvrdit dětským lékařem.

Sběr přihlášek:
  • 3.5.2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin v době provozu
  • 4.5. 2022 v době od 8.00 do 16.00 hodin v době provozu školy
Způsob doručení:
  • osobně
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • datovou schránkou školy: hz2ku9p
  • poštou na adresu MŠ Horní 17, 639 00 Brno - rozhodující je datum podání na poštu


U zápisu předložíte OP, očkovací kalendář dítěte a potvrzenou Žádost.


COVID-19

Doporučený postup OSPDL JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie
COVID-19: (PDF)


plán akcí na květen 2022
     
25. 5. 2022 v 1000 hod. "Nemocnice zvířátek v mateřské škole" děti si přinesou plyšáka
26. 5. 2022 v 0915 hod. "Jak Kočička slavila narozeniny" divadlo Úsměv
30.5. - 3.6.2022 Týden dětí
30. 5. 2022 v 1000 hod. Se sokolem do života
31. 5. 2022 v 1000 hod. Cesta za pokladem
plán akcí na červen 2022
     
1. 6. 2022 v 1000 hod. Poník Emil na školní zahradě
2. 6. 2022 v 1000 hod. Přírodovědná vycházka
3. 6. 2022 v 1000 hod. Malování křídami, diskotéka
23. 6. 2022 1530 - 1730 hod. Rozloučení s předškoláky


Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014