STRAVOVÁNÍ

Rodiče hradí pouze cenu potravin. Věcné a osobní náklady hradí MŠ.
Informace o konkrétních částkách a jejich výpočtu najdete v rubrice Dokumenty, kde si je můžete v PDF také stáhnout.

Změna ceny obědů od 1.11. 2022
U děti 6 letých : Kč 49, U dětí 7 letých: Kč 53,-

Nárok na zvýhodněnou stravu má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti. Pokud rodiče své dítě řádně neodhlásí, dítě stravu neodebere, ale školní kuchyně ji připraví, je rodič povinen uhradit plnou cenu, dle vyhlášky č. 107/2005Sb. odst.9/. Další dny nepřítomnosti dítěte je rodič povinen si stravování odhlásit.

Způsob úhrady stravného: stravné se platí vždy do 15. dne příslušného měsíce: Vyúčtování přeplatků: vzniklé přeplatky se na konci školního roku převádí do dalšího školního roku. Dětem, které končí docházku v MŠ a odchází do ZŠ, se přeplatky vrací v posledních dnech měsíce června v hotovosti, nebo převodem na účet zákonného zástupce (dle přání rodiče).

Děti se odhlašují a přihlašují ze stravování nejpozději jeden den předem do 1300 hodin:

Objednávání stravy přes internet:
Vážení rodiče, strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb jídelny Vám nabízíme novou službu - objednávání stravy Internetem.
Aplikace STRAVA.CZ Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. Spuštění služby proběhlo 10. 9. 2018 od tohoto data jí můžete začít používat.
Do konce září bude možné obojí, i odhlášení obědů telefonicky nebo do sešitů v šatnách, od 1. 10. 2018 bude možné pouze přes www.strava.cz.
Pozor na změnu odhlašování, od 1. 10. 2018 bude vždy do 13-ti hodin předchozího dne, odpadá odhlašování pondělí ráno do 8 hodin!

V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Mobilní aplikaci STRAVA.CZ pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

Vaše přihlašovací údaje:
  • Jídelna: {m.OIJidelna}
  • Uživatel: {m.OIUzivatel}
Heslo je stejné jako uživatel, doporučujeme po prvním přihlášení změnit v sekci Nastavení uživatele.
Neváhejte se na mě obrátit, pokud si nebudete s něčím vědět rady.

Soňa Tomášková
tel.777 578 408
e-mail: sonatomaskova@email.czV případě náhlého onemocnění a nepřítomnosti dítěte v MŠ si rodiče mohou stravu ten den vyzvednout. Strava bude vydána pouze do přinesených čistých jídlonosičů. Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě, v čase od 1115 do 1130 hod.

Vedoucí stravování p. Tomášková je vám k dispozici každou středu od 700 do 1530 hodin.
Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014