STRAVOVÁNÍ

Rodiče hradí pouze cenu potravin, tj. 35,- (39,-) Kč. Věcné a osobní náklady hradí MŠ. Nárok na zvýhodněnou stravu má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti. Pokud rodiče své dítě řádně neodhlásí, dítě stravu neodebere, ale školní kuchyně ji připraví, je rodič povinen uhradit plnou cenu, dle vyhlášky č. 107/2005Sb. odst.9/. Další dny nepřítomnosti dítěte je rodič povinen si stravování odhlásit.

Způsob úhrady stravného: stravné se platí vždy do 15. dne příslušného měsíce: Vyúčtování přeplatků: vzniklé přeplatky se na konci školního roku převádí do dalšího školního roku. Dětem, které končí docházku v MŠ a odchází do ZŠ, se přeplatky vrací v posledních dnech měsíce června v hotovosti, nebo převodem na účet zákonného zástupce (dle přání rodiče).

Odhlašování a přihlašování stravy:
děti se odhlašují a přihlašují ze stravování nejpozději jeden den předem do 13:00 hodin: Výjimečně v PONDĚLÍ do 7:00 hod.

V případě náhlého onemocnění a nepřítomnosti dítěte v MŠ si rodiče mohou stravu ten den vyzvednout. Strava bude vydána pouze do přinesených čistých jídlonosičů. Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě, v čase od 11:30 do 11:45 hod.

Vedoucí stravování p. Tomášková je vám k dispozici každou středu od 7:00 do 15:30 hodin.
Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014