O NÁS

Naše mateřská škola je umístěna v klidné městské části, uprostřed rozlehlé, velice dobře vybavené zahrady s členitým terénem, v blízkosti Červeného kopce s chráněnou krajinnou oblastí „Mahenova stráň“ umožňující přímé pozorování rostlin a živočichů v přirozeném prostředí.
Mateřská škola je trojtřídní, s kapacitou 80 dětí, je dobře a účelně vybavená, záměrně členěná dle různorodosti aktivit a zájmu dětí, s vlastní školní kuchyní zajišťující pestrou a zdravou stravu.
1. 7. 1994 získala mateřská škola právní subjektivitu.
V roce 2008 vzniklo při mateřské škole Občanské sdružení „Na kopečku“ - v současné době pod názvem z.s. „Na kopečku“.

"Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to dělat a já pochopím"

Školní vzdělávací program "Žijeme všichni v jednom domě" je zaměřen na výchovu dětí k ochraně životního prostředí a ke zdravému životnímu stylu s prožitkem následně výtvarně vyjádřeným.
Společným cílem pedagogů je využití možnosti vlivu na duševní vývoj dítěte v období předškolního věku, kdy je vnímavé, důvěřivé, s vědomím, že to co přijme z okolního prostředí se stává trvalé a zásadně ovlivňuje postoje a prožívání po celý další život.
Rozvíjet dítě v osobnost zdravě sebevědomou, s vědomím, že vše souvisí se vším, navzájem se ovlivňuje, mění a vyvíjí, osobnost schopnou zvládat základní dovednosti, které má mít dítě osvojeny na konci předškolního vzdělávání, aby bylo vybaveno kompetencemi k prožití plnohodnotného a smysluplného života.
Naše mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu MRKVIČKA.

Dětem mateřské školy nabízíme mimoškolní aktivity:

Provoz školy je od 6.45 do 16.45 hodin.Osvědčení "MRKVIČKA"
2024

Osvědčení "MRKVIČKA"
2023

Osvědčení "MRKVIČKA"
2022

Osvědčení "MRKVIČKA"
2021

Osvědčení "MRKVIČKA"
2020

Osvědčení "MRKVIČKA"
2018

Osvědčení "MRKVIČKA"
2017

Osvědčení "MRKVIČKA"
2016


Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014