O NÁS

Naše mateřská škola je umístěna v klidné městské části, uprostřed rozlehlé, velice dobře vybavené zahrady s členitým terénem, v blízkosti Červeného kopce s chráněnou krajinnou oblastí „Mahenova stráň“ umožňující přímé pozorování rostlin a živočichů v přirozeném prostředí.
Mateřská škola je trojtřídní, s kapacitou 80 dětí, je dobře a účelně vybavená, záměrně členěná dle různorodosti aktivit a zájmu dětí, s vlastní školní kuchyní zajišťující pestrou a zdravou stravu.
1. 7. 1994 získala mateřská škola právní subjektivitu.
V roce 2008 vzniklo při mateřské škole Občanské sdružení „Na kopečku“ - v současné době pod názvem z.s. „Na kopečku“.

"Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to dělat a já pochopím"

Školní vzdělávací program "Žijeme všichni v jednom domě" je zaměřen na výchovu dětí k ochraně životního prostředí a ke zdravému životnímu stylu s prožitkem následně výtvarně vyjádřeným.
Společným cílem pedagogů je využití možnosti vlivu na duševní vývoj dítěte v období předškolního věku, kdy je vnímavé, důvěřivé, s vědomím, že to co přijme z okolního prostředí se stává trvalé a zásadně ovlivňuje postoje a prožívání po celý další život.
Rozvíjet dítě v osobnost zdravě sebevědomou, s vědomím, že vše souvisí se vším, navzájem se ovlivňuje, mění a vyvíjí, osobnost schopnou zvládat základní dovednosti, které má mít dítě osvojeny na konci předškolního vzdělávání, aby bylo vybaveno kompetencemi k prožití plnohodnotného a smysluplného života.
Naše mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou / environmentální výchovu MRKVIČKA.

Dětem mateřské školy nabízíme mimoškolní aktivity:

Provoz školy je od 6.45 do 16.45 hodin.Osvědčení "MRKVIČKA"
2022

Osvědčení "MRKVIČKA"
2021

Osvědčení "MRKVIČKA"
2020

Osvědčení "MRKVIČKA"
2018

Osvědčení "MRKVIČKA"
2017

Osvědčení "MRKVIČKA"
2016


Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014